X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are parents

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are farmers

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are retailers

2017-08-09

Trioplast Sifab utvecklar specialfilm

Det som en gång började med tillverkning av emballage för SCA:s virkespaket har idag vuxit till en industri som levererar kundanpassade plastemballage till ett stort antal produkter inom framförallt skogsindustrin. Sifab, som är en förkortning av

Läs mer

2017-07-11

Sett på TV - Tour de France

Tour de France startade i Düsseldorf torsdagen den 1 juli  och avslutas i Paris Champs-Élysées 23 juli. Under resans gång kan ni se våra rosa och blå balar!

Läs mer

2017-07-06

Trioplast går med i FNs Global Compact initiativ

Syftet med initiativet är att skapa och främja utvecklingen internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. Arbetet i initiativet är uppbyggt kring tio principer, där nu Trioplast kommer ar

Läs mer

2017-07-04

Borgeby fältdagar 28-29 juni

Borgeby Fältdagar är en fackmässa för den professionella lantbrukaren. Här möter besökarna en kombination av utställande företag för lantbruk och trädgård, maskindemonstrationer och spännande seminarier. I år besöktes mässan av 21.500 personer.

Läs mer