SMÅLANDSSTENAR

 

 

VARBERG

2017-08-11

Säljare med inriktning mot tillverkningsindustrin

Ekoplast AB

Den vi söker är den oerhört viktiga länken mellan kunden och verksamheten. Med högt fokus på kundrelationen säkerställer du att befintliga affärer fortlöper och utvecklas i nära samarbete med kunde