We are here

VÅR ORGANISATION

Från detaljfokus till helhetsperspektiv

På Trioplast organiserar vi vår verksamhet i fyra affärsområden, Sträckfilm, Industrifilm, Hygienfilm och Bärkassar. Varje affärsområde har ett helhetsansvar för sin utveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring. Detta fokus skapar vass spetskompetens hos oss inom varje affärsområde. En spetskompetens som vi använder för att addera ytterligare kundvärde till våra produkter.

Samtidigt är det självklart för oss att samarbeta mellan affärsområdena för att gemensamt finna nya vägar till ett förbättrat kunderbjudande. På Trioplast arbetar vi alltid aktivt för att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det skapar fördelar för dig som kund.

Trioplast Industrier AB är koncernens moderbolag. Där finns Koncernledning, Global Sourcing, Human Resources, Marknad samt Finans.

Koncernledning

Andreas Malmberg

VD och koncernchef

Bo-Anders Carlsson

Ekonomidirektör

Ulla Hunting

HR Direktör

Carina Lööf

Sourcing Director

Per Holtstrand

Divisionschef Sträckfilm

Lars Magnéli

Divisionschef Industrifilm

Anders Holmberg

Divisionschef Hygienfilm

Styrelse

Peter Nilsson

Ordförande

Andreas Malmberg

VD och koncernchef

Bo Larsson

Ägare och ledamot

Ragnar Lindqvist

Ledamot

Anders Pålsson

Ledamot

Bengt Andersson

Ledamot (utsedd av de anställda)

Thomas Bäckström

Ledamot (utsedd av de anställda)