SUUNNITTELEMME TULEVAISUUTEEN

KESTÄVIÄ TUOTTEITA JA PALVELUJA

Johtavana polyetyleenikalvojen valmistajana Trioplast kantaa vastuun ympäristöstä kaikessa toiminnassaan. Jokainen osasto, jokainen tuotantoyksikkö ja jokainen työntekijä osallistuu ympäristövaikutuksen minimoimiseen. Remove, Reduce ja Recycle ovat avainsanoja, jotka muistuttavat meitä päivittäin työstämme ympäristön hyväksi.

Pyrimme vähentämään tuotteissamme käytettävän materiaalin määrää, käytämme kierrätysmateriaalia ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. Lyhyesti: Suunnittelemme tulevaisuuden ratkaisuja.

KASVAVA kestävien tuotteiden valikoimamme koostuu kolmesta tuotemerkistä, Triogreen, Trioloop ja Triolean, jotka edustavat erilaisia kestäviä teknologioita. Parhaan palvelun tarjoamiseksi valikoimaamme kuuluu myös Trio:Greenway, korkealaatuinen elinkaariarviointi, joka on räätälöity taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi asiakkaillemme.

TRIOPLAST KÄY UUSIUTUVALLA ENERGIALLA

Osana ympäristövaikutusten merkittävää vähentämistä Trioplastin tavoitteena on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa yrityksen tuotannossa. Koska muovituotteiden valmistus kuluttaa paljon energiaa, vaihdolla on ympäristöön suuri positiivinen vaikutus. Hiilidioksidittomaan energiaan siirtyminen vähentää Trioplast-ryhmän päästöjä 35 000 megatonnilla hiilidioksidia per vuosi.

Trioplast vähentää hiilijalanjälkeään suoraan valitsemalla aktiivisesti uusiutuvia energiavaihtoehtoja. Olemme ylpeitä siitä, että sen kautta osallistumme uusiutuvan energian kehitykseen ja rakentamiseen, mikä taas on iso voitto ympäristölle.

Trioplast käyttää luonnostaan uusiutuvia energiavaroja, joita ovat tuulienergia, auringon säteilystä saatava aurinkoenergia ja vesivoima. Uusiutuva energia tuotetaan mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin, sillä siihen ei liity suuria hiilidioksidipäästöjä.

 

CSR

Yhteiskuntavastuu

Me Trioplastilla arvostamme kestävyyttä ja ympäristöä. Sijoitamme tulevaisuuteen kestävän kehityksen hyväksi esimerkiksi innovatiivisen tuotekehityksen avulla. Otamme myös ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon jokapäiväisessä työssämme; alkaen yksittäisistä työntekijöistä, jotka sammuttavat valot toimistosta työpäivän päätteeksi, aina ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin saakka. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen samanaikaisesti raaka-aineiden kierrätyksen lisäämisen kanssa on jokapäiväinen työmme. 

 

Download Sustainability Report 2019

YK:n Global Compact -aloite

  • Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

  • Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

  • Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

  • Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

  • Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

  • Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

  • Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

  • Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

  • Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

  • Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.