WE ARE INNOVATORS

ASIAKASKESKEINEN TUOTEKEHITYS

Jokaisen Trioplastin innovaation takana on aina selkeä asiakastarve. Tuotekehitys on asiakaslähtöistä -  lähtökohtana on loppuasiakkaan todelliset tarpeet ja haasteet. Tämä on mielestämme paras tapa kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä saada ne mahdollisimman nopeasti asiakkaiden käyttöön.

Kykymme nopeisiin innovaatioihin on hyvin kehittynyt. Jokaisessa tuotantolaitoksessa on oma tuotekehitysyksikkö ja tarvittavat testitilat. Investoimme jatkuvasti viimeisimpiin laboratorio- ja testauslaitteistoihin pysyäksemme ajan tasalla, ja olemme hyvin varustautuneet tulevaisuuden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Yhteistyöverkostomme on maailmanlaajuinen. Tutkimme markkinoita järjestelmällisesti löytääksemme viimeisintä polyeteeniteknologiaa, jota voisimme käyttää asiakkaittemme eduksi. Yhteistyömme globaalien polyeteenituottajien kanssa antaa meille etulyöntiaseman alan viimeisimpien ratkaisujen ja tuotteiden käytössä. Teemme yhteistyötä myös alueellisella ja paikallisella tasolla, joka osaltaan mahdollistaa asiakaslähtöisten tuotteiden nopean kehitystyön.

INNOVAATIOPROJEKTIT

Meillä on monia innovaatioprojekteja yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, joista on syntynyt muun muassa seuraavia tuotteita maatalouskalvojen, teollisuuskalvojen ja kiristekalvojen sektorilla:

StandAlone 

Kierrätysteollisuuden käänteentekijä. Yhdessä norjalaisen Infinitumin kanssa olemme kehittäneet uuden konseptin tölkkipalautusautomaattien säkkejä varten. Tarpeiden mukaan muokatut hitsatut säkit ovat käsiteltäessä käyttäjälleen hyödyksi monin tavoin. Ne muun muassa voidaan pinota tukevasti päällekkäin, käsittely on helpompaa kädensijojen ansiosta ja niitä voidaan merkitä eri tavoin. Patentti käsittää paitsi palautusautomaatit, myös tekstiiliteollisuuden tarpeet sekä erilaisten jätteiden ja kierrätettävän materiaalin käsittelyn.

SIDONTAKALVO

Sidontaverkon korvaava kalvo

Käänteentekevä tuote, joka parantaa rehun laatua ja pienentää kustannuksia säilöttäessä karjan rehua. Sidontakalvo on kehitetty tiiviissä yhteistyössä laitevalmistajien kanssa ja kehitysprosessin keskiössä on ollut maanviljelijöiden arkipäivä ja haasteet. Tuotteet perustuvat patentoituun tekniikkaan ja ovat myynnissä Trioplastin jakeluverkoston kautta.

TRIOSMART

Kierrätettävä viljelymuovi todellista kierrätystaloutta!

Eteläisen Euroopan maanviljelijät ja yrittäjät käyttävät suuret määrät viljelymuovia suojatakseen ja parantaakseen viljelystensä kasvua. Maanviljelijöillä ei ole tietoa, kuinka muovi voidaan kierrättää ja he päätyvät usein polttamaan muovit kierrätyksen sijaan. Siksi Trioplast, Nantesin yliopisto Ranskassa ja paikalliset maanviljelijät ovat kehittäneet järjestelmän nimeltä TrioSmart.  

Järjestelmän avulla maanviljelijät keräävät muovit ja toimittavat ne edelleen Trioplastille, joka valmistaa niistä uutta kalvoa. TrioSmart innovaatioita ja kestävää kehitystä ympäristölle!

YHTEISTYÖ

Testaamme tuotteet tarkasti ennen lanseerausta. Meillä on tiivis yhteistyö kunkin tuotealueen asiakkaiden, konevalmistajien, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tuoteasiantuntijoidemme ja tuotteittemme päivittäisten käyttäjien välinen kokemusten vaihto on tärkeässä roolissa kehitysprosessissamme.

Organisaatiot