ASIAKASKESKEINEN TUOTEKEHITYS

Jokaisen Trioplastin innovaation takana on aina selkeä asiakastarve. Tuotekehitys on asiakaslähtöistä -  lähtökohtana on loppuasiakkaan todelliset tarpeet ja haasteet. Tämä on mielestämme paras tapa kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä saada ne mahdollisimman nopeasti asiakkaiden käyttöön.

Kykymme nopeisiin innovaatioihin on hyvin kehittynyt. Jokaisessa tuotantolaitoksessa on oma tuotekehitysyksikkö ja tarvittavat testitilat. Investoimme jatkuvasti viimeisimpiin laboratorio- ja testauslaitteistoihin pysyäksemme ajan tasalla, ja olemme hyvin varustautuneet tulevaisuuden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Yhteistyöverkostomme on maailmanlaajuinen. Tutkimme markkinoita järjestelmällisesti löytääksemme viimeisintä polyeteeniteknologiaa, jota voisimme käyttää asiakkaittemme eduksi. Yhteistyömme globaalien polyeteenituottajien kanssa antaa meille etulyöntiaseman alan viimeisimpien ratkaisujen ja tuotteiden käytössä. Teemme yhteistyötä myös alueellisella ja paikallisella tasolla, joka osaltaan mahdollistaa asiakaslähtöisten tuotteiden nopean kehitystyön.