We are reusers

CSR

Yhteiskuntavastuu

Me Trioplastilla arvostamme kestävyyttä ja ympäristöä. Sijoitamme tulevaisuuteen kestävän kehityksen hyväksi esimerkiksi innovatiivisen tuotekehityksen avulla. Otamme myös ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon jokapäiväisessä työssämme; alkaen yksittäisistä työntekijöistä, jotka sammuttavat valot toimistosta työpäivän päätteeksi, aina ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin saakka. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen samanaikaisesti raaka-aineiden kierrätyksen lisäämisen kanssa on jokapäiväinen työmme. 

 

Download Sustainability Report 2017

AJATTELEMME YMPÄRISTÖÄ

Me Trioplastilla ajattelemme ympäristöä kaikessa, mitä teemme. Jokainen myymälä, jokainen tuotantoyksikkö ja jokainen työntekijä tekee osansa minimoidakseen vaikutuksemme ympäristöön. Remove, Reduce ja Reuse ovat avainsanoja, jotka muistuttavat meitä päivittäisestä työstämme ympäristön hyväksi.

Remove
Käyttämällä kierrätettäviä raaka-aineita tuotannossa vähennämme ympäristön kuormitusta merkittävästi. Olemme erityisen ylpeitä Triogreen-tuotteistamme, sillä ne valmistetaan pelkästään kierrätetyistä raaka-aineista. Olemme yksi maailman harvoista yrityksistä, joka voi tarjota vaihtoehdon perinteiselle polyeteenikalvolle.

Reduce
Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa optimoidaksemme materiaalin käytön, pakkausratkaisut sekä kuljetuksen pitääksemme yhteisen ympäristön kuormituksen minimissään. Kehitämme kevyempiä ja vankempia tuotteita ja käytämme yhä enemmän kierrätysmateriaalia. Optimoimme kuljetuksen meille ja meiltä lastaamalla autot täyteen. Näin emme vaaranna laatua, toimintoja tai ympäristöä. Se on ympäristöstä välittämistä.

Reuse
Pidämme kierrättämisestä. Siksi kierrätämme kaiken tuotantomateriaalimme, joka ei päädy asiakkaillemme. Emme kierrätä ainoastaan omia materiaalejamme, vaan hankimme lisäksi kierrätysmateriaalia tuotantoomme ulkoisilta toimittajilta. Se on meidän luontaista kiertokulkua.

 

TODELLINEN KIERRÄTYSTALOUS – TRIOPLAST KESKITTYY KIERRÄTYKSEEN

Pääkonttorimme sijaitsee Ruotsissa, jossa on hyvin kehittynyt infrastruktuuri erilaisten materiaalien kierrättämiseen. Pohjoismaissa on vahva kierrätyskulttuuri. Useimmat kotitaloudet lajittelevat metallit, muovit, lasit ja muut materiaalit.

Me Trioplastilla työskentelemme aktiivisesti vähentääksemme ympäristön kuormitusta. Kierrätyksellä on iso rooli päivittäisessä työssämme. Yksi parhaista esimerkeistä on Ilmastoystävälliset muovikassimme, jotka valmistetaan jopa 80-prosenttisesti kierrätysmuovista.

Roskaaminen on suuri ongelma monissa maissa.

Ennen kaikkea kehittyvän talouden alueet, kuten Kiina ja Etelä-Amerikka, kärsivät suuresta roskaamisongelmasta. Myös Etelä- ja Itä-Euroopassa on havaittavissa samoja ongelmia. Muovikassit muodostavat osan tästä jätteestä. Muovikassien korkea käyttöaste selittyy ohuiden ja huonolaatuisten muovikassien käytöllä - niitä tarvitaan enemmän, koska ne hajoavat helposti. Käytön jälkeen muovikassit ja muu jäte peitetään maa-aineksella suurilla kaatopaikoilla. Kaatopaikkojen maan kuluminen nostaa muovikassit taas pintaan, jolloin ne kulkeutuvat muun muassa meriin ja lisäävät merien saastumista.

Roskaamisen ja suuren muovikassien kulutuksen vuoksi EU on asettanut jäsenmailleen vaatimuksen vuonna 2015. Muovikassien käyttöä pitää vähentää 90:stä kassista 40:neen kassiin henkilöä ja vuotta kohden Euroopassa vuoteen 2025 mennessä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei Pohjoismaissa ole samanlaista roskaamisongelmaa. Muovikassimme ovat parempia ja kestävämpiä kuin eteläisessä Euroopassa. Kun olemme tuoneet ostokset kotiin kaupasta muovikassissa, käytämme sitä roskapussina. Ne kassit, joita emme käytä roskapusseina, viemme kierrätyspisteisiin. Todellinen haaste Pohjoismaissa on se, miten kuormitamme muovikasseillamme ympäristöä entistä vähemmän pienempien hiilidioksidipäästöjen muodossa. Tässä kierrätysmateriaalista valmistetut Ilmastoystävälliset muovikassimme tulevat mukaan kuvaan. Käyttämällä jopa 80 % kierrätettyä materiaalia vähennämme ympäristövaikutuksia reippaasti.

Trioplastilla on vahva kierrätyskulttuuri – ja se kasvaa

Ilmastoystävälliset muovikassit ovat vain yksi esimerkki Trioplastin jatkuvasta työstä lisästä kierrätysmateriaalin osuutta tuotannossa. Muissakin tuotteissa käytetään kierrätettyä muovia, ja käyttökohteet lisääntyvät koko ajan. Yli 25 prosenttia tehtaiden läpi kulkevasta 200 000 muovitonnista on kierrätysmuovia.

 

LÄHITUOTETTUA MUOVIA

Ympäristön sankari käden ulottuvilla

Lähituotettua muovia, vihreää muovia tai ilmastoystävällistä muovia. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Yksinkertaisesti sanottuna lähituotettu muovi, tai vihreä muovi, valmistetaan metsästä saatavasta biomassasta, toisin sanoen metsäteollisuuden jätteistä eli oksista, latvoista, kaarnasta ja sahanpurusta.

Svensk Etanolkemi AB, SEKAB, on tehnyt pitkään intensiivistä tutkimustyötä metsän luonnonvarojen hyödyntämiseksi biomuovin valmistuksessa. SEKAB on Euroopan eturivin biojalostamo, joka käyttää perusraakaa-aineenaan puuta. Biojalostamo sijaitsee Ruotsissa Örnsköldsvikin ulkopuolella Domsjössä. SEKABin Biorefinery Demo Plant -demotehtaassa tutkimus on yhdistetty testiajoihin, ja siten on onnistuttu kehittämään uutta tekniikkaa.

Mitä tulee lähituotettuun muoviin, paljon on tapahtunut jo vuonna 2014. Silloin SEKAB nimittäin aloitti Lähituotettu muovi-projektin ja ryhtyi läheiseen yhteistyöhän Trioplast, Sveaskog, Södra, Borealis, Tetrapak, Norgesgruppen, Polarbröd ja ICA-yhtiöiden kanssa. Tavoitteena on aikaansaada yhdessä arvoketju aina metsästä valmiisiin tuotteisiin, kuten muovikasseihin, maitopurkkeihin ja vaippoihin saakka.

Vaikka nykyään on olemassa sekä tarvittava tieto että tekniikka, ei ole olemassa teollista muovituotantoa, jonka alkuperä olisi metsässä. Trioplast, SEKAB sekä muut yhteistyökumppanit tekevät nyt töitä sen eteen, että pilottiprojekti etenisi seuraavaan vaiheeseen eli täysimittaiseen tuotantoon. Ensimmäinen askel on löytää rahoitus osalle tai koko projektille.

Biopohjaiseen muoviin vaihtamisella on monia etuja, eikä vähiten ympäristön näkökulmasta. Tutkimukset osoittavat, että olemassa olevien bio-polyeteenihyödykkeiden hiilidioksidikuormitukset ovat paljon pienemmät kuin fossiilisen muovin. Kun selluloosapohjaisen muovin tuotanto saadaan käyntiin, hiilidioksidipäästöt vähenevät entisestään.

TRIOGREEN

Triogreen on tavaramerkki tuotteille, joita päätämme yhdessä asiakkaan kanssa valmistaa vihreästä polyeteenistä. Triogreenin käytön suuri etu on sen pienempi hiilijalanjälki. Koska vihreällä polyeteenillä ja fossiilisella polyeteenillä on samat ominaisuudet, voimme valmistaa Triogreen-tuotemerkin alla kaikenlaisia kalvoja ja tuotteita.  

Kaikki tuotteet, jotka on aiemmin valmistettu perinteisestä eli fossiilisesta polyeteenistä, voidaan valmistaa Triogreenistä eli vihreästä polyeteenistä. Ainutlaatuista Triogreenissä on se, että lopputuotteella on juuri samat hyvät ominaisuudet kuin tavallisella polyeteenillä.

 

 

X

Triogreen

TRIOPLAST KÄY UUSIUTUVALLA ENERGIALLA

Osana ympäristövaikutusten merkittävää vähentämistä Trioplastin tavoitteena on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa yrityksen tuotannossa. Koska muovituotteiden valmistus kuluttaa paljon energiaa, vaihdolla on ympäristöön suuri positiivinen vaikutus. Hiilidioksidittomaan energiaan siirtyminen vähentää Trioplast-ryhmän päästöjä 35 000 megatonnilla hiilidioksidia per vuosi.

Trioplast vähentää hiilijalanjälkeään suoraan valitsemalla aktiivisesti uusiutuvia energiavaihtoehtoja. Olemme ylpeitä siitä, että sen kautta osallistumme uusiutuvan energian kehitykseen ja rakentamiseen, mikä taas on iso voitto ympäristölle.

Trioplast käyttää luonnostaan uusiutuvia energiavaroja, joita ovat tuulienergia, auringon säteilystä saatava aurinkoenergia ja vesivoima. Uusiutuva energia tuotetaan mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin, sillä siihen ei liity suuria hiilidioksidipäästöjä.

 

GLOBAL COMPACT

Trioplast on mukana maailman suurimmassa kestävän kehityksen hankkeessa YK:n Global Compact -ohjelmassa.

 

Kansainvälinen Global Compact –aloite tarjoaa yrityksille yhden keinon arvioida yritystoiminnan kansainvälisiä vaikutuksia sekä kehittää riskienhallintaa. Global Compact –aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään keskeisimpiä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Työ hankkeessa perustuu kymmeneen periaatteeseen, joita Trioplast vahvistaa omilla toimillaan:

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.