X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are parents

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are farmers

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are retailers

2019-01-16

Samarbete över breddgraderna

"Att vi har utvecklingspartners på Nya Zeeland gör att vi vinner en extra säsong för våra fälttester. En säsong som kortar ner vår utvecklingsperiod med ungefär ett år, säger Torbjörn Runesson som är utvecklingsingenjör på Trioplast.

Anled

Läs mer

2018-11-27

WE ARE #4

Vad är den bakomliggande orsaken till ett vinnande samarbete för bästa ströemballaget? Eller hur kan Bewi Synbra Group tillsammans med Trioplast, minimera sitt fotavtryck i miljön?

Ta reda på mer i vårt senaste nummer av WE ARE.

Läs mer

2018-11-23

Trygg lastsäkring räddar liv

Målet med direktivet är att reducera antalet olyckor till nära noll år 2050. För att lyckas med det måste hela transportbranschen, förpackningsbranschen och handeln stå bakom. Alla transporter ska vara säkra transporter så att varken människor ell

Läs mer

2018-11-12

Trioplast Nyborg får diplom för sitt miljöarbete

"Trioplast arbetar väldigt aktivt med att vara skarpa på miljö och hållbarhet i framtiden”, säger Annemette Undén från Miljöforum Fyn.

Erkännandet visar på att vi är ständigt aktiva i vårt arbete för hållbarhet och återvinning av plas

Läs mer