X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are parents

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are farmers

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are retailers

2018-09-20

Trioplast France firar 50-årsjubileum!

Vi tog tillfället i akt att visa våra besökare investeringar och teknisk utveckling som installerats i fabriken under de senaste 20 åren. Utvecklingen av enheten har varit en viktig del i vår ambition att bli ledande inom både jordbruksprodukter o

Läs mer

2018-09-12

Som handen i handsken

Förutom vår höga virkeskvalitet så handlar det om att vi alltid är vakna för att använda ny teknik för att öka vår effektivitet. Tekniken har på många sätt varit nyckeln till vår framgång och vi har aldrig varit rädda för att göra förändringar för

Läs mer

2018-08-14

Minskat spill till glädje för miljön

Investeringarna som tillsammans ger en ökad kontroll på produktionen skapar även ökade möjligheter till att stänga ner avdelningen under fler tillfällen under året. ”Det gör att vi ytterligare minskar vår miljöpåverkan vilket är vår ambition i all

Läs mer

2018-06-07

Effektivare packning utan luft

Först användes Trioplasts kraftiga standardsäckar, men sedan mars 2016 handlar det om ett direkt samarbete som fungerar mycket bra. Detta har gjort att säckarna istället blivit specialtillverkade för Human Bridge så att det går att packa mycket ef

Läs mer