X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are parents

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are farmers

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are retailers

2018-02-21

HästKraft och travtränaren Peter Untersteiner besökte Trioplast

Trioplasts HorseWrap® är nämligen en förutsättning för att HästKrafts högklassiga foder ska bibehålla sin höga kvalitetsnivå och önskat näringsvärde i över ett år efter skörd. Ett säkrat och stabilt näringsvärde på fodret är grunden för travhästar

Läs mer

2018-02-15

Internationella Barncancerdagen

Under 2017 bidrog vi med 3 miljoner till Barncancerfonden genom försäljningen av vår gula bärkasse. Det var tillsammans med 25-talet ICA-butiker i Värmland och deras kunder som gjorde detta möjligt. Samma år lanserade vi även en gul sträckfi

Läs mer

2018-02-14

Från idé till innovation

Vårt samarbete med Trioplast har pågått sedan 70-talet men det var kanske först vid millennieskiftet då nätverket Field Science Network startades av ett antal internationella företag, däribland Trioplast, som samarbetet blev än mer organiserat”, s

Läs mer

2018-02-02

Kunskaperna vässas i utmanande utbildning

För en expert gäller det att alltid vässa sina kunskaper. Genom att kontinuerligt utbilda sig på nya material, nya produktionsprocesser men också genom att utmanas i att finna nya lösningar som täcker de behov som varje kund kan tänkas ha håller d

Läs mer