X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are parents

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are farmers

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are retailers

2019-03-12

Vi gör verklighet av det vi säger

Trond Bekken är inköpschef på det internationella förpacknings- och isoleringsföretaget BEWi Synbra Group. och tillsammans med sina kollegor stakas nu vägen ut för en verksamhet med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus. En stark kedja som ska h

Läs mer

2019-02-15

Internationella barncancerdagen

I samband med denna viktiga dag vill vi lyfta fram samarbetet med kunder och partners, och vårt bidrag till forskningen.

Under 2018 har vi bidragit med över 4 miljoner till förmån för barncancer genom försäljningen av våra gula bärkassar o

Läs mer

2019-02-11

Intresset för hållbar plast är stort

”Det har varit väldigt lärorikt. Vi har insett att plastindustrin är komplex och även materialet plast i sig. Att återvinna plast är mer komplicerat än vi trodde”, säger Aina Griksaite, Mikaela Larsell Ayesa, Therese Nylander och Mimmi Isacs

Läs mer

2019-01-16

Samarbete över breddgraderna

"Att vi har utvecklingspartners på Nya Zeeland gör att vi vinner en extra säsong för våra fälttester. En säsong som kortar ner vår utvecklingsperiod med ungefär ett år, säger Torbjörn Runesson som är utvecklingsingenjör på Trioplast.

Anled

Läs mer