Uppfyller alla krav i värdekedjan

Genom att skapa en transparent värdekedja som omfattar bearbetningsföretag, tillverkare, sjukvårdspersonal och patienter kan vi snabbare tillgodose framtida krav på medicintekniska produkter och hygienförpackningar. Dessutom minskar vi användningen av ändliga resurser och ökar hållbarheten. Med vertikal integrering menas att framtiden kommer snabbare och att produkter tillgodoser de exakta behoven hos såväl vårdpersonal som patienter.