X

Bodil Ahlström

”Just vi-känslan är otroligt viktig för oss på Trioplast"

BODIL AHLSTRÖM är född och uppvuxen i Smålandsstenar. Hon arbetar som personal och löneassistent på Trioplast och försöker se till så att personalen trivs bra. ”Just vi-känslan är otroligt viktig för oss på Trioplast för att vi ska fortsätta ha den positiva andan som vi faktiskt har här”. 

Bodil har arbetat på Trioplast sedan 1984. ”Under de här 33 åren som jag har varit här så har det ju hänt väldigt mycket. Vi var inte många anställda när jag började. Det är lite som att följa sitt barn växa upp, man har följt utvecklingen under årens lopp”. 

För Bodil är det viktigt att produktionsledarna verkligen kommunicerar med sina medarbetare så att de vet vad som händer på Trioplast. ”Det skapar engagemang och stolthet vilket är en förutsättning för fortsatt tillväxt och framgång, och framför allt för nöjda medarbetare”.