"Det är viktigt att hålla hög kvalitet genom hela tryckprocessen så att våra kunder får exakt vad de förväntar sig när det gäller både kvalitet och utseende"