"Det känns som om jag hittat en arbetsplats för livet"