Från detaljfokus till helhetsperspektiv

På Trioplast organiserar vi vår verksamhet i fyra affärsområden, Sträckfilm, Industrifilm, Hygienfilm och Bärkassar. Varje affärsområde har ett helhetsansvar för sin utveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring. Detta fokus skapar vass spetskompetens hos oss inom varje affärsområde. En spetskompetens som vi använder för att addera ytterligare kundvärde till våra produkter.

Samtidigt är det självklart för oss att samarbeta mellan affärsområdena för att gemensamt finna nya vägar till ett förbättrat kunderbjudande. På Trioplast arbetar vi alltid aktivt för att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det skapar fördelar för dig som kund.

Trioplast Industrier AB är koncernens moderbolag. Där finns Koncernledning, Global Sourcing, Human Resources, Marknad samt Finans.