nyheter

2018-11-23

Trygg lastsäkring räddar liv

Alltför många människor förolyckas eller kommer till skada på grund av att gods på lastbilar inte säkras på rätt sätt. Statistik visar att det under 2014 förolyckades 1200 människor i Europa av den an