2017-07-06

Trioplast går med i FNs Global Compact initiativ

Trioplast går med i världens största hållbarhetsinitiativ – Förenta Nationernas Global Compact program.

Syftet med initiativet är att skapa och främja utvecklingen internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. Arbetet i initiativet är uppbyggt kring tio principer, där nu Trioplast kommer arbeta än hårdare med aktiviteter: 

  • Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
  • Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
  • Företagen ombeds att upprätthålla (“uphold”) föreningsfrihet och ett faktiskt (“effective”) erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
  • Faktiskt (“effective”) avskaffande av barnarbete.
  • Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
  • Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
  • Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.