2017-04-06

Lantbrukare drar in rekordsumma

Kampanjen med de rosa balarna som stöder bröstcancerforskningen har dragit igång på nytt i England och på Irland.

Detta när det stod klart att kampanjen under 2016 hade dragit in dubbelt så mycket forskningspengar i jämförelse med året dessförinnan. Och de brittiska och irländska lantbrukarna tvekar inte – de ställer sig återigen bakom den landsomfattande kampanjen för att dra in pengar till forskningen genom att linda ensilagebalarna i rosa film och pryda sina gårdar och fält.