2017-10-31

Med minsta detalj på plats under 60 år

Mo Industri AB, som är en del av Trioplastkoncernen, ligger i småländska Bottnaryd som är en liten by med ca 700 invånare. Mo Industri har varit en del av byn sedan 1957 när Sören Rylander startade verksamheten med tillverkning av plastpåsar i Bottnaryds gamla fattigstuga. Då var det två påsmaskiner av märket Wiedmann som stod för hela produktionen. Idag, 60 år senare, ser det mesta annorlunda ut – fabrikslokalen, antal medarbetare, antal maskiner och det som produceras.

Nu är produktionen inriktad på skräddarsydda produkter till företag som är verksamma i två av de mest krävande segmenten på marknaden, nämligen läkemedels- och livsmedelsbranschen. I båda branscherna ställs höga krav på de utvalda leverantörerna – både när det gäller certifiering, hygien och säkerhet. Det handlar bland annat om att emballage och förpackningar inte får avge syror eller andra substanser som riskerar att kontaminera medicin eller mat. 

Specialister mer än generalister
De 30 personer som arbetar i den lilla fabriken i Bottnaryd idag är var och en på sitt sätt specialister på de unika produkter som levereras till stora internationella bolag som Astra Zeneca, Tetra Pak, KABI Fresenius, Dafgård och många fler. ”Ambitionen har aldrig varit att bli störst utan att vara bäst på det man gör. Det blir vi genom att låta vår produktutveckling ligga helt i linje med kundernas behov”, säger Mo Industris VD Bo Kampf och berättar att produktutvecklingen sker i ett nära samarbete med kunderna och att det handlar om skräddarsytt in i minsta detalj och ofta i mindre serier och lägre volymer.

Miljö och hållbarhet är prioriterat på Mo Industri
”Vi sorterar avfall i ett stort antal olika fraktioner och skickar allt vårt produktionsspill till andra enheter inom Trioplast-koncernen för återvinning. Att vara miljömedvetna är en självklarhet för oss på Mo Industri och att skapa en alltigenom hållbar produktion är målet”, säger han. 

 

Bo Kampf, VD, Mo Industri AB