2017-09-26

Plasten, väldens bästa material – men öka återvinningen!

Plast ett bra material, det bidrar till att minska miljöpåverkan. Plast gör produkter lättare, spar energi och gör att maten håller längre. Plast går utmärkt att återvinna och använda till nya produkter. Samtidigt finns det utmaningar med bristfällig återvinning på sina håll, både inom och utanför Europa. Och inte minst ett stort behov av mer fakta i debatten om plast.

Trioplast stod den 13 september värd för IKEMs branschmöte om plasten och dess framtid. Representanter från IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige och Andreas Malmberg, koncernchef Trioplast berättade om sin syn på utmaningar och möjligheter för plasten.

En av huvudfrågorna är hur branschen kan arbeta mot ökad återvinning av plast i olika former. Ett måste är då att sluta prata om plastavfall som skräp, och i stället informera om plasten som den värdefulla råvara den är.  Detta i kombination med investeringar i teknikutveckling och kapacitet inom återvinning av plast i Sverige, skulle ge både miljönytta och bra utnyttjande av resurser.  

Ett annat tema på mötet var den debatt som råder kring plastbärkassar och mikroplaster och där fakta ofta blandas ihop och där bilden därför ibland blir skev.

”Många arbetar med att sprida oro i samhället kring plast, ibland med tveksamma fakta och underlag. För att få en saklig och bra debatt måste vi bli bättre på att ge korrekt information till plastkonsumenterna” sa Magnus Huss, Förbundsdirektör IKEM.

IKEM deltar i debatten om plasten med att diskutera hur vi ska öka återvinningen med mera, men vi behöver vara fler ambassadörer och skapa dialog med våra kunder, de stora varumärkesägarna, vilka är närmare konsumenterna och slutanvändarna.