2017-07-11

Sett på TV

Tour de France

Tour de France startade i Düsseldorf torsdagen den 1 juli  och avslutas i Paris Champs-Élysées 23 juli. Under resans gång kan ni se våra rosa och blå balar!