2017-08-28

Trioplast satsar på återvunnet material

På Trioplast arbetar vi hela tiden aktivt för att minska vår påverkan på miljön och med våra klimatsmarta bärkassar ser vi till att dra vårt strå till stacken.

Framförallt är det tillväxtområden i världen, såsom Kina och Sydamerika, som har problem med stor nedskräpning. Men även delar av Europa, framförallt södra och östra Europa, uppvisar samma problematik. Viss del av skräpet är bärkassar av plast. Den höga förbrukningen kan förklaras med användandet av tunna plastkassar av dålig kvalitet som leder till högre användning eftersom de lätt går sönder. Nedskräpningen och den höga förbrukningen av plastkassar fick EU att 2015 sätta ner foten och ställa krav på sina medlemsländer. Kravet var en minskning av förbrukningen av bärkassar av plast från 90 till 40 kassar per person och år i Europa till år 2025.

Att minska förbrukningen med över femtio procent är naturligtvis en utmaning för oss på Trioplast , men vi förstår bakgrunden till beslutet. Det är dock viktigt att förstå att vi inte har samma nedskräpningsproblem att relatera till här i Norden. Våra kassar är bättre och mer hållfasta än i södra Europa, och när vi använt kassen för inköp, ofta mer än en gång, använder vi den som soppåse. De påsar som vi inte använder som soppåsar slänger vi i återvinningsstationerna. Vad som är en egentlig nordisk utmaning är hur vi kan få ner miljöbelastningen på våra kassar i form av minskat koldioxidavtryck. Det är här våra klimatsmarta bärkassar av återvunnet material kommer in. Genom att använda upp till 80% återvunnet material minskar vi drastiskt vår miljöpåverkan.

Läs mer om vår klimatsmarta bärkasse här!