2017-08-09

Trioplast Sifab utvecklar specialfilm

Spännande produktutveckling för sågverksindustrin

Det som en gång började med tillverkning av emballage för SCA:s virkespaket har idag vuxit till en industri som levererar kundanpassade plastemballage till ett stort antal produkter inom framförallt skogsindustrin. Sifab, som är en förkortning av Sågverkens inköps och försäljningsaktiebolag, blev uppköpt av Trioplast 1997. Sifab har sedan bolaget startade i början på nittiotalet varit nischat inom skogsindustrin och var också kunder till Trioplast långt innan förvärvet.

Parallellt med den dagliga verksamheten driver företaget ett spännande innovationsprojekt inom produktutveckling. Det handlar om en specialfilm till en unik maskin för sågverksindustrin. Det är en sträckhuvsmaskin till virkespaket som det än så länge bara finns ett fåtal av i världen. Några få i Sverige som enda land i Europa och några fler i USA och Kanada där den ursprungligen utvecklades. Den specialanpassade filmen har utvecklats speciellt med tanke på länder där man stöter på snö och frost och har därför halkskydd för att skydda personer och last. Det sågade virket i virkespaketet väger runt 3-4 ton och man lastar oftast flera paket på hög. Det krävs därför hög friktion på ytan på emballaget för att varken personer som arbetar på virkespaketen eller virkespaketen i sig ska glida och orsaka skada.