2017-06-20

Trioplasts Anders Larsson med i IKEMs Framtidsstyrelse

IKEM – Innovations och Kemiarbetsgivarna IKEM företräder 1400 svenska och utlandsägda företag med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

För att ännu tydligare diskutera framtidsfrågor för industrin och berörda branscher och få ta del av framtida ledares tankar och idéer, har IKEM bildat en Framtidsstyrelse med yngre representanter från medlemsföretagen. Anders Larsson, Product Manager för Agri Stretch inom Trioplastkoncernen, har fått förtroendet att ingå in Framtidsstyrelsen.

Framtidsstyrelsen sammanträdde för första gången i mars 2017. I samband med IKEMS 100-årsjubileum i maj, träffades Framtidsstyrelsen för en större genomgång av industrins ödesfrågor, och Anders Larsson kommenterade då arbetet i styrelsen:

”En av de tydligaste utmaningarna som ligger framför oss är att säkerställa rätt kompetens till branschen när striden om arbetskraften intensifieras. Kemi- och plastbranschen har generellt större utmaningar än till exempel IT- och kommunikationsbranschen eller mediabranschen i dessa frågor.  En annan utmaning är att på ett sakligt, men ändå intressant och lättillgängligt berätta för gemene man om kemin som en förutsättning för vårt samhälle. Kemin är ständigt närvarande i våra liv, vi skulle inte klara oss utan ”vardaglig” kemi. Även plasten är helt nödvändig för ett hållbart samhälle. Detta är inte alltid det lättaste budskapet att förmedla i dagens medielandskap där snabba budskap om tex plastens negativa effekter överskuggar dess positiva påverkan på miljön. ”

Anders fortsätter:
”I Framtidsstyrelsen tror vi att vi bäst möter dessa utmaningar så tidigt som möjligt. Vi måste bli bättre på att informera och ta diskussionen om kemin och plasten redan i grundskolorna, samt där grundlägga intresset att lära sig mer om detta. Bland annat hur vi, som kanske världens bästa återvinningsnation, kan påverka andra länder att satsa på att återvinna större mängder plast istället för att gräva ner den, eller bränna upp den. Om vi tar denna diskussion tidigt, stärker vi branschen, och bygger grunden till ett hållbart samhälle.”

Framtidsstyrelsen:
Hasan Abdul Hussoon, Cambrex Karlskoga AB
Ylva Agell, Nynas
Charlotte Bergek, AkzoNobel
Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement
Hanna Elf, Nordic Sugar
Anna Kartberg, AstraZeneca
Anders Larsson, Trioplast AB
Emil Lindén, Bergo Flooring AB
Pär Lindén, Univar
Henrik Lindström, GE Healthcare
Per Christian Nilsson, Berendsen Textil Service 

Deltagare i Framtidsstyrelsen som inte är med på bilden:
Adam Jomaa, Kemira Kemi
Marcus Kierkegaard, Borealis
Frida Lannerheim, Perstorp Holding
Rickard Svensson, BIM Kemi