2018-06-07

Effektivare packning utan luft

Den svenska hjälporganisationen Human Bridge samlar, reparerar och skickar ut sjukvårdsutrustning, till sjukhus i olika länder. Även begagnade textilier och andra förnödenheter samlas in. När klädinsamlingsboxarna töms packas kläderna och skorna i säckar.

Först användes Trioplasts kraftiga standardsäckar, men sedan mars 2016 handlar det om ett direkt samarbete som fungerar mycket bra. Detta har gjort att säckarna istället blivit specialtillverkade för Human Bridge så att det går att packa mycket effektivare i dem. ”Vi ville kunna trycka ut luften ur säcken utan att den gick i sönder. Trioplast lyssnade och tog fram flera olika säckar som vi fick prova. I början hade vi en tät dialog där de var snabba med att justera efter våra önskemål. Idag har vi en alldeles egen specialsäck som är hålslagen på flera ställen, men ändå behåller sin bärkraft. Trioplast har visat sig vara en stabil partner som kan hantera stor volym, lagerhålla den åt oss och alltid leverera i tid till våra olika depåer. Det här är ett rullande system som aldrig får stanna. Då blir det snabbt problem. Vi vet, för det hände flera gånger innan Trioplasts tid”, säger Urban Grahn som är inköpsansvarig på Human Bridge.

Företag – tänk efter innan ni slänger
”Även företag, grossister och tillverkare är välkomna att höra av sig om ni har någonting som vi kan förmedla vidare. Ta vara på den goodwill och stora glädje som ni får tillbaka när vi skapar nytta av varor som av en eller annan anledning blivit kasserade, skadade eller felaktiga. Främst forslas materialet efter noggrann sortering till Östeuropa Mellanöstern och Afrika, avslutar Urban Grahn.