2018-02-14

Från idé till innovation

En kraftigare film som håller för det torra och stickiga hästfodret, plastfilm istället för nät runt foderbalarna för att behålla näringshalten i fodret och balhandboken som visar hur konservering i balar fungerar. Det är innovationer som kanske aldrig hade sett dagens ljus om det inte hade varit för samarbetet mellan Trioplast och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Vårt samarbete med Trioplast har pågått sedan 70-talet men det var kanske först vid millennieskiftet då nätverket Field Science Network startades av ett antal internationella företag, däribland Trioplast, som samarbetet blev än mer organiserat”, säger Rolf Spörndly. Han är forskningsledare vid institutionen för husdjurens utfordring och vård på SLU och något av en guru inom sitt område. Att utveckla innovativa idéer till nya smarta produkter och lösningar har alltid legat högt upp på agendan hos Trioplast.

Bland annat genomför SLU tester av sträckfilm för balensilering åt Trioplast. De anonymiserade testerna genomförs i verklig miljö ute på fälten på någon av de många gårdar för forskning och försök som finns inom SLU:s verksamhet. Under en period på 3-12 månader utförs testerna av foderbalarna och de olika plastkvaliteterna. Forskarna på SLU mäter bland annat eventuella viktförluster och kemiska förändringar, kontrollerar tätheten på plasten och gör okulära besiktningar för att se om det finns synligt mögelangrepp på fodret. ”På det sättet kan sedan Trioplast visa på vetenskapligt och statistiskt säkerställda resultat från labanalyser. Ett opartiskt resultat som presenteras av våra forskare och som visar hur bra plasten säkerställer att fodervärdet är så högt som möjligt”, säger Rolf Spörndly. 

 

Rolf Spörndly, Forskningsledare SLU