2018-02-02

Kunskaperna vässas i utmanande utbildning

"När jag var Area Sales Manager och en kund kallade mig leverantör blev jag alltid lite besviken. Som tur var hände det inte så ofta”, säger René Münchhausen som idag är Sales Manager för Trioplast GmbH med ansvar för försäljning av sträckfilm i Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och delar av Belgien. ”På Trioplast är vi mycket mer än en leverantör, vi är en samarbetspartner. Vi är experterna på sträckfilm som genom vår kunskap om kundens verksamhet alltid kan erbjuda de bästa lösningarna”, säger han.

För en expert gäller det att alltid vässa sina kunskaper. Genom att kontinuerligt utbilda sig på nya material, nya produktionsprocesser men också genom att utmanas i att finna nya lösningar som täcker de behov som varje kund kan tänkas ha håller de sig uppdaterade. Som återförsäljare för Trioplast GmbH erbjuds därför utbildningar för att hämta in nya teoretiska och praktiska kunskaper om materialet som de är experter
på.

Utbildningarna Trio Basic Training och Trio Experttraining består båda av en teoretisk och en praktisk del. ”Jag tycker själv att det är svårt att hålla koncentrationen uppe om man ska sitta och lyssna en hel dag. Genom att även inkludera en praktisk del ger man utrymme för innovativt tänkande vilket skapar energi och ger en bättre plattform för lärande”, säger René. De teoretiska delarna tar bland annat upp saker som produktionsprocesser, materialegenskaper, sortiment, lagar och föreskrifter men även vem Trioplast är och den filosofi om partnerskap som finns inom bolaget. Den praktiska delen av utbildningen kallas Trio Challenge. Gruppvis arbetar man med ett verkligt, eller påhittat, kundcase där man genom sin samlade kunskap om material, produktionsprocesser och kundens behov ska beskriva, argumentera och presentera den bästa lösningen. I utmaningen skapas nya innovativa lösningar. ”Genom utbildningarna vill vi sätta fokus på varför vi har utvecklat sträckfilm – nämligen för att skydda varor och värden och säkerställa säkerheten vid transporter på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt”, säger René.

 

TRIOPLAST GMBH, grundades 1985. Här arbetar idag nio medarbetare med sälj och kundsupport inom segmenten jordbruk och industri/förpackning.