2018-08-14

Minskat spill till glädje för miljön

På Trioplast i Landskrona har två extruders fått nya kylbatterier och nya korgringar. De båda investeringarna innebär ökad produktionskapacitet och minskat spill.

Investeringarna som tillsammans ger en ökad kontroll på produktionen skapar även ökade möjligheter till att stänga ner avdelningen under fler tillfällen under året. ”Det gör att vi ytterligare minskar vår miljöpåverkan vilket är vår ambition i allt vi gör, säger Oliver Brikker, Produktionschef.