2018-01-23

Om och om igen...

När miljö och lönsamhet går hand i hand

”På Trioplast i Nyborg har vi i princip alltid arbetat med återvinning av produktionsspill. Redan i slutet på 60-talet började man så smått ersätta råvara med just produktionsspill och under sent 70-tal köpte Trioplast en produktionsanläggning för att själva kunna omarbeta spillet”, berättar Søren Pedersen, driftledare.

”Vi ser produktionsspill som en råvara som på ett klokt sätt ska användas för att skapa nytta och värde för både företaget, våra kunder och för miljön, säger han. 

Kan betraktas som en råvara 
”Polyetenspill kan i princip betraktas som en råvara i dag – den upphandlas på samma sätt som andra råvaror”, säger Elisabeth Bjerge Jørgensen som är inköpare på Trioplast i Nyborg. En utmaning för alla som handlar produktionsspill är att fabrikerna blir allt bättre på att minimera sitt spill och det spill som ändå blir återvinner de själva i sin egen produktion. Denna brist på tillverkningsspill har gjort att Trioplast under senare år istället har använt större mängder spill från återvunna transportförpackningar. ”Denna råvara har faktiskt blivit en oumbärlig del i vår produktion”, säger Elisabeth Bjerge Jørgensen. 

Att återanvända är smart
För att uppnå bästa resultat använder Trioplast Nyborg flera resurser för att sortera och organisera spillet i sorterade fragment för att producera granulat av högsta kvalitet. I dag är det mer vanligt än ovanligt att använda spillråvaran i tillverkningen av exempelvis sopsäckar. Miljömedvetenheten är hög hos de allra flesta av oss idag och vi vet att våra naturresurser inte är oändliga. Därför måste vi använda våra resurser på ett miljösmart sätt. Gärna om och om igen i en återvinningsprocess. Som på Trioplast i Nyborg.

På bilden:
Søren Pedersen, Driftledare
Elisabeth Bjerre Jørgensen, Inköpare
Palle Haugaard, Koordinator