2018-01-09

Trioplast deltar i expertpanel för ”Smart Industri”

Regeringen presenterade under 2016 strategin ”Smart Industri”, som ska bidra till att stärka Sveriges industriella konkurrenskraft och göra investeringar i landet attraktivt. Fokus ligger på innovation, digitalisering och hållbarhet. Koncernchef Andreas Malmberg har i dialog med närings-och innovationsminister, Mikael Damberg gett Trioplasts syn på strategins fokusområden.

Mikael Damberg, närings-och innovationsminister har valt ut fyra fokusområden för att stärka omställningsförmågan och konkurrenskraften hos svenska företag:

  1. Hur får vi fler SMF (små och medelstora företag) att trots högkonjunktur dra nytta av digitalisering och automation för att vässa sin konkurrenskraft och vinna nya kunder? 
  2. Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för dig nu och framöver och går det att ta betalt för dem på marknaden? 
  3. Har ni en plan för att dra nytta av regeringens nya utbildningsplatser? 
  4. Vilka topp tre innovationsupphandlingar skulle göras i morgon om du fick bestämma? 

”Det är viktigt att skapa medvetenhet i organisationen” menar Andreas Malmberg: 

  1. Inom Trioplast sätter vi likhetstecken mellan vår konkurrenskraft och takten av automatisering i vår produktion. En nyckelfaktor är att skapa medvetenhet i organisationen hur automatiseringsprojekt initieras, drivs och genomförs i tid, med balanserad risk. Vi vet att många processindustrier i regionen har samma utmaning. Det vore positivt med ett ökat erfarenhetsutbyte mellan industrier/företag med liknande automatiseringsbehov där erfarenheter från genomförda automatiseringsprojekt återanvänds.
  2. Som en av Europas största plastfilmsproducenter är vi ofta i centrum för hållbarhetsdiskussioner och frågor kring plastens för- och nackdelar. Diskussionerna mynnar ofta ut i behovet av ökade satsningar på plaståtervinning. Plasten är ett unikt material med i de flesta fall helt överlägsna egenskaper, men den plast som används kan framställas på mer eller mindre miljövänliga sätt. Det bästa ur miljösynpunkt är att använda återvunnen plast i produkterna. I Trioplastkoncernen har vi nu en inblandningsgrad av återvunnen plast på cirka 25% av total volym, med ambition att öka ytterligare. Marknaden är mycket positiv till sådana initiativ och kunder är villiga att betala en premie för denna typ av miljövänliga plastprodukter.
  3. Trioplast driver automationsutvecklingen i gruppens bolag så offensivt att vi de senaste åren haft en kontinuerligt minskande personalstyrka. Detta är en grundläggande överlevnadsstrategi i ett processföretag. När vi vid tillfällen rekryterar är vi därför kräsna. Vi ser ett stort behov att anpassa utbildningar för automatisering, process-, styr och reglerteknik. Här ser vi att vi trots vår relativa storlek (drygt 4,3 miljarder SEK i omsättning), inte alltid har rätt påverkanskraft när det gäller att styra innehållet i tillgängliga utbildningar. Kunskapslyft industri kan bli ett steg i rätt riktning. 
  4. Med siktet inställd på just miljö och plast i kombination skulle jag omedelbart starta projektet ”Närodlad Plast Från Skogen”, det kanske mest intressanta miljöprojektet i Europa i dagsläget. Projektet innebär att använda grot (restmaterial från skogsavverkning) för att tillverka BIOplast. Ett kretslopp med råvaran utanför knuten, som innebär är att vi drastiskt skulle minska vårt behov av fossila material i plasttillverkning. Utöver detta område: snabb utbyggnad av infrastruktur och teknologi förplaståtervinning.

 

Text hämtad från bilaga ”Lönsam Industri”, Dagens Industri, 26 dec