2018-09-24

We Are Safe

Den 24-30 september pågår en Säkerhetsvecka inom Trioplast-koncernen.

Målet är att uppmärksamma och engagera våra medarbetare i att delta i aktiviteter som rör deras säkerhet och hälsa.

Vi vill att aktiviteterna denna vecka ska utbilda och väcka tankar kring hur vår arbetsplats kan bli ännu säkrare.