2019-08-14

GRÖNA SIDAN UPP!

Samma högklassiga plast men med råvaror som är snällare mot miljön. Det är resultatet av Trioplasts satsning och unika kombination av arbetsinsatser inom både utveckling och hållbarhet. Genom varumärkena Triogreen och Trioloop erbjuder Trioplast hållbara produkter gjorda på antingen förnybar råvara av olika ursprung eller återvunnet material/polyeten.

Hur ska världens plaster återvinnas? Frågan känns mer aktuell än
någonsin.

– Nya produkter, som Trioloop, behövs för att företag och organisationer
ska kunna ställa om och börja använda återvunnen plast i större utsträckning, vilket leder till en mer
hållbar plastanvändning, säger Kristin Geidenmark Olofsson, innovations-, hållbarhets- och CSR-direktör på Trioplast.

– När det gäller Trioloop, som nu är under lansering på marknaden, används återvunnet plastmaterial, polyeten som mals och smälts ner, och därefter återanvänds. Trioloop består till minst 25 procent
av återvunnen plast, säger hon. Plast har potential att kunna återvinnas i betydligt större omfattning än vad som görs idag. Genom att i större utsträckning använda återvunnen industriplast, kan man bidra till en minskad klimatpåverkan.

Miljöhänsyn och hållbarhet står högt på agendan hos Trioplast. Företagets långsiktiga hållbarhetsarbete sker bland annat genom innovativ produktutveckling och skapande av alternativa produkter, inom varumärkena Triogreen, Trioloop och Triolean.

– Vi har breddat vårt koncept av produkter som minskar påverkan på miljön, konstaterar Kristin Geidenmark Olofsson. Triogreen, som funnits en längre tid, är plastfilm som innehåller grön/biobaserad polyeten i form av förnybar råvara, och som ger lägre utsläpp av koldioxid. Grön polyeten, alltså råmaterial från växtriket, skiljer sig mot traditionella plaster, som baseras på olja eller gas.

Utbudet av grön polyeten styrs av den begränsade tillgången på råvara. CO2-utsläppen är avsevärt mindre med grön polyeten än fossilbaserade produkter. Hur stor skillnaden är beror på produktens konstruktion liksom variationen i blandningen av polyeten.
Trioplasts sortiment av gröna polyetenprodukter och Trioloop med återvunnen plast har samma tekniska egenskaper som de traditionella förpackningsmaterialen.

– Vi är en plastindustri som genom utvecklingsarbete och hållbarhetstänk, tar vårt ansvar för ett mer hållbart samhälle. Genom att tillhandahålla likvärdiga produkter med grön polyeten och återvunnen plast, kan hela marknaden vara med och ta ansvar, menar Kristin Geidenmark Olofsson på Trioplast.