2019-08-05

INNOVATION PÅ RULLE

Långsiktiga samarbeten och förståelse för kundens verksamhet är en perfekt grund för innovation och utveckling. Med en stadig fot i verkligheten skapas lösningar och produkter som skapar verklig nytta för slutkonsumenten. Därför söker Trioplast alltid nära och långsiktiga samarbeten med sina kunder. Ett sätt att samarbeta som visat sig vara framgångsrikt för alla inblandade.

Ett exempel är samarbetet mellan Trioplast och Felleskjøpet som är ett lantbrukskooperativ som ägs av 44 000 norska lantbrukare. Felleskjøpet arbetar för att skapa och genomföra förbättringar för sina medlemmar och för det norska lantbruket i stort. Samarbetet med Trioplast ser kooperativet som positivt och utvecklande.

– En stor fördel med Trioplast är att de arbetar nära marknaden och känner till våra kunder och deras behov på ett bra sätt, säger Jan Håvard Kingsrød som är Felleskjøpets produktchef för sträckfilm.

– Våra kundträffar och föreläsningar inför cirka 70-80 entreprenörer vid varje tillfälle, är uppskattade och ger lantbrukarna en allmänt bättre kännedom om våra produkter och kunskaper om hur man så effektivt som möjligt applicerar filmer rätt på bal, säger Robert Gustafsson som arbetar som produktspecialist på Trioplast.

– Teknisk support, rådgivning och kundmöten med utbildningar på plats, i alla länder där vi är verksamma, är en viktig del i vår verksamhet, tillägger han.

– Vi ser oss som en partner till Felleskjøpet och samarbetet gör att vi kommer närmare slutkunden och får en bättre förståelse för deras vardag, säger Fredrik Josefsson, säljare på Trioplast.

Det gör att Trioplast redan under produktutvecklingen vet att produkterna kommer att fungera och göra skillnad för slutkonsumenterna. Och på Felleskjøpet tycker man att det är positivt att aktivt kunna vara med och påverka så att deras medlemmar får vad de efterfrågar. Det ger naturligtvis ett mervärde för Felleskjøpet som organisation och i slutänden får lantbrukarna produkter som på ett bättre sätt är anpassade för just dem.

– Vi ser det som en stor styrka att vi får vara med i utvecklingen av produkterna, och att vi har möjlighet att ge feedback på hur de kan bli ännu bättre, säger Jan Håvard Kingsrød.

– Produktutveckling är ett ständigt pågående arbete. Det handlar om nya produkter men också förbättringar inom det befintliga produktutbudet, som kan anpassas till både nya tekniker och råvaror, klargör Robert Gustafsson.

 

Trioplast - Felleskjopet - EN from Trioplast on Vimeo.