2019-02-11

Intresset för hållbar plast är stort

Hållbarhet är en självklar del i allt Trioplast gör. Våra produkter ska uppfylla marknadens tuffa krav och samtidigt lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt. I ett projekt har fyra studenter från Kungliga tekniska högskolan, KTH, fokuserat på hållbara förpackningar för hygienprodukter.

”Det har varit väldigt lärorikt. Vi har insett att plastindustrin är komplex och även materialet plast i sig. Att återvinna plast är mer komplicerat än vi trodde”, säger Aina Griksaite, Mikaela Larsell Ayesa, Therese Nylander och Mimmi Isacsson Larsson, som studerar till maskiningenjörer på KTH.

 

Trioplast har tillsammans med fyra studenter från KTH:s maskiningenjörsutbildning genomfört ett projekt inom innovation och produktutveckling. Syftet är att utveckla förpackningar för hygienprodukter där miljö och hållbarhet står i fokus.

”Det finns mycket lagar och regler att ta hänsyn till, inte minst när det gäller förpackningar till hygienartiklar. Det gör det svårare att gå över till återvunna material”, förklarar studenterna.

 

En av deras slutsatser är att det behövs ett system för att enklare kunna ta fram hållbara produkter av återvunnen plast.

”Dagens standarder och regleringar är krångliga. Det är viktigt att gynna de som jobbar mot ett mer hållbart samhälle, samtidigt som konsumenterna så klart måste kunna lita på produkterna”, säger studenterna.

 

Under projektets gång har studenterna sett att intresset för hållbar plast är stort och att medvetenheten hos slutanvändarna ökar.

”Det finns mycket att göra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Det måste bli enklare för konsumenterna, dels att välja hållbar plast, till exempel genom miljömärkningar som Trioloop, och dels att återvinna sina plastförpackningar”, säger studenterna.

 

Projektet har också väckt mycket tankar kring vad hållbarhet egentligen är.

”Det handlar ju inte bara om materialet i sig. Ett företag kan vara hållbart ur så många olika aspekter, till exempel genom att använda grön el, miljövänligt material eller att arbeta med cirkulär ekonomi. Vi har blivit mycket mer kritiska till produkter som marknadsförs som hållbara”, säger studenterna.

 

Hur ser ni på framtidens plastindustri?

”Om tio år kommer i princip all plast vara baserad på förnyelsebar råvara eller återvunnen plast. Återvinningssystemen har utvecklats och optimerats så att det är lätt för konsumenterna att återvinna samtidigt som producenterna kan tillverka högkvalitativ återvunnen plast”.