2019-07-19

”KUNDERNA KAN ALLTID RÄKNA MED OSS”

Morten Andersen är kvalitetskoordinator på Trioplast i Danmark. Att han trivs på sin arbetsplats är tydligt, det visar inte minst de 26 år som han hittills har arbetat här. Att han trivs så bra på anläggningen i Nyborg beror mycket på den fina sammanhållningen mellan kollegorna och en kultur där alla hjälper alla.

Det var i produktionen som Morten började en dag för 26 år sedan. Nu arbetar han sedan ett halvår tillbaka som kvalitetskoordinator. Ett arbete som handlar om allt från att säkerställa hög kvalitetsnivå till att driva förbättringsarbeten och vara en del av det administrativa arbetet. Något som Morten uppskattar.

– Det bästa med mitt arbete är att jag är delaktig i både produktionen och i det administrativa. Det bidrar till att säkra kvaliteten i alla led, säger han.

Morten menar att det nära samarbetet  med kunderna är Trioplast styrka. Med insikt i kundernas verksamhet kan Trioplast på ett snabbt och effektivt sätt hjälpa sina kunder om det uppstår problem.

– Det är från kunderna vi får hela bilden på de utmaningar som de möter. Det hjälper oss att vidareutveckla våra produkter på ett klokt sätt, säger han.

Men för Morten och Trioplast handlar kvalitet inte enbart om produktkvalitet.

– Kvalitet är också att kunderna vet att vi finns där när de behöver oss, säger han.