2019-07-30

MILJÖPROJEKT MED STUDENTER SKAPAR WIN WIN-SITUATION

Tillsammans med ingenjörsstudenter på Icam School of Engineering har Trioplast deltagit i ett gemensamt miljöprojekt under sex månaders tid. Projektet, som drog igång redan under september förra året och har till syfte att förbättra kunskapen kring plaståtervinning, har spridit ny kunskap för alla inblandade och medfört goda resultat. En klassisk ”win win-situation”.

Plaståtervinningsindustrin står idag inför ett antal stora utmaningar. Ett av de största hindren för effektiv plaståtervinning är föroreningar som kommer in med plasten och som är svåra att få bort under den tidiga sorteringsfasen. En grupp maskiningenjörsstudenter på Icam School of Engineering
i Frankrike bestämde sig därför för att genomföra ett projekt som gynnar just miljön. Förutom huvudsyftet att möjliggöra teknikutveckling ville man gärna arbeta nära industrin – att hjälpa branschen på vägen – och där kom Trioplast in i bilden.

Projektet innebär att med olika metoder förenkla återvinningsprocessen, göra den mer effektiv och stabil och på så vis bidra till en bättre plaståtervinning och miljö – ett minst sagt högaktuellt arbete. Jérôme Klaeylé, Recycling Manager, och Thierry Garnier, Industrial Development Manager, jobbar på Trioplast i Frankrike och har arbetat nära ingenjörsstudenterna under hela projektets gång. Ett arbete de upplevt som både intensivt och lärorikt. Jérôme beskriver projektet som en ”win win” för alla parter.

– Det har varit lärorikt för alla parter. För oss är det viktigt att bygga relationer med smarta studenter och de bästa skolorna. Vi har fått ut otroligt mycket av detta samarbete, säger han. Tack vare de goda resultaten har Trioplast valt att fortsätta sitt samarbete med skolan och bjuder därför in en ny generation studenter som ska föra projektet vidare. Under projektets gång får studenterna chans att arbeta heltid med projektet och kan därför engagera sig helhjärtat utan att distraheras av annat
skolarbete.

– Deras engagemang för miljöfrågor och projektet i synnerhet har gett oss otroligt mycket mer än vad vi kunnat drömma om, säger Thierry och fortsätter:
– Efter så fina resultat ska det bli oerhört spännande att jobba vidare med projektet och se vad den nya generationens studenter kan tillföra för att utveckla både Trioplast och branschen.