2019-01-16

Samarbete över breddgraderna

En gång om året åker några av våra tekniker Robert, Torbjörn och Andreas från Trioplast till Nya Zeeland. De åker i december när det är som mörkast här hemma och något dygn senare går de av planet till sommaren på andra sidan jordklotet. Men det är inte någon semesterresa det handlar om, nu är det veckor av hårt jobb som ligger framför dem och inte mycket tid över för att upptäcka Nya Zeeland på.

"Att vi har utvecklingspartners på Nya Zeeland gör att vi vinner en extra säsong för våra fälttester. En säsong som kortar ner vår utvecklingsperiod med ungefär ett år, säger Torbjörn Runesson som är utvecklingsingenjör på Trioplast.

Anledningen är att den nya zeeländska sommaren ger utrymme för fler fälttester utöver de som hinns med under sommarhalvåret på våra breddgrader. Fälttester genomförs, precis som det låter, ute på fälten hos Trioplasts samarbetspartners runt om i världen. Fälttesterna handlar dels om att vidareutveckla befintliga produkter till att bli ännu bättre och dels om att testa nya innovativa produkter och lösningar.

En av Trioplasts samarbetspartners på Nya Zeeland är Slattery Contracting. Företagets ägare Helen Slattery ser samarbetet med Trioplast som värdefullt för båda parter. 

”Knowledge is power, säger hon och berättar att Trioplast har en hel massa av den varan. Kunskap som Helen menar även utvecklar Slattery Contractings verksamhet. Långt borta men ändå nära Slattery Contracting har samarbetat med Trioplast sedan tidigt 90-tal och de är mer än nöjda med samarbetet och produkterna som hon anser vara de bästa på marknaden. ”Det enda minustecknet som jag kan komma på är att vi befinner oss så långt ifrån varandra rent geografiskt. 

1800 ton plast återvinns varje år
Helen Slattery går in för allt hon gör med 100% energi. Det gäller oavsett om det handlar om förbättringar inom den bransch hon verkar i eller om det handlar om en säkrare arbetsmiljö eller ett aktivt hållbarhetsarbete.

Hennes drivkraft att förändra för att förbättra ledde till att Slattery Contracting involverades i uppstarten av Plasback återvinningssystem för ungefär ett decennium sedan.

Plasback gör det möjligt för lantbrukare att återvinna plastemballaget runt ensilagebalarna istället för att bränna eller gräva ner det som ofta har varit fallet tidigare. 

”Jag vill att mina barn ska växa upp i ett hållbart samhälle där material återvinns för att användas på nytt – ett cirkulärt system helt enkelt. Under det första året med Plasback återvann vi omkring nio ton plast. Nu samlar vi in ca 1800 ton årligen och volymerna fortsätter att öka. Det är ingen tvekan om att lantbrukarna ser värdet i Plasback-återvinningssystemet, och det är glädjande att se allt fler ansluter sig till systemet, säger Helen.