2019-06-07

Som ett riktigt jobb - Praktikplats med mycket eget ansvar

Trioplast tar årligen in en liten grupp praktikanter för att arbeta på laboratoriet. Thomas Magnussen och Mette Andersen har båda erfarenhet av att praktisera på företaget och beskriver tiden i laboratoriet som både utmanande och lärorik.

Thomas Magnussen har arbetat som Laboratory Technician på Trioplast, Danmark i tre år. Han började sin karriär som praktikant. Han beskriver praktikperioden som flexibel men intensiv då det gavs stora möjligheter att prova på nya saker och fatta egna beslut.

Gruppen praktikanter som tas in varje år är liten för att man ska få så många arbetsuppgifter och så mycket eget ansvar som möjligt.

– Som praktikant är man en viktig del av gruppen och får både göra och tänka mycket själv. Laboratoriet hade inte klarat sig utan sina praktikanter och det känner man när man är där, säger han.

Praktikplatsen på Trioplast var ett självklart val. Det var den lilla arbetsgruppen och det mycket intensiva arbetet, där bland annat förkunskaper kring analysarbete krävs, som lockade.

Mette började sin praktik på Trioplasts laboratorium i Danmark efter årsskiftet, men har hunnit lära sig mycket nytt.

– Arbetsuppgifterna skiljer sig enormt mycket från uppgifterna i skolan, säger Mette och fortsätter:

– Praktikperioden har varit mycket intensiv och lärorik och arbetet är intensivt. Man får ta mycket ansvar och blir snabbt en självklar del av gruppen.

Jag har utvecklats väldigt mycket under min tid här.

 

Det dagliga arbetet i laboratoriet varierar. Allt från certifieringstester för att mäta kvaliteten på produkterna och plastprover för olika kunder till större samarbeten med företagets säljorganisation.

Arbetet i laboratoriet kräver noggrannhet och specifika regler har tagits fram för produktion, orderarbete och hantering av råmaterial. Särskilda laboratoriekläder används inne i laboratoriet och alla testprover hanteras mycket varsamt.

– Det måste bli helt rätt. Samtidigt är det mycket nytt som händer, bland annat växer vi mycket inom segmentet återvunnen plast. Vi köper in tusentals ton plastspill för att göra nya produkter och de materialen och produkterna kräver speciella typer av tester, säger Thomas.

Praktikperioden på Trioplast skiljer sig från andra praktikplatser.

– Jag skulle absolut rekommendera Trioplast för framtida praktikanter, men man måste vara beredd på att ta mycket eget ansvar och vilja bli en självklar del av en stor organisation, säger Mette.