2019-05-24

Stena Recycling

Ett av de samarbeten vi är stolta över, och som kommer hjälpa oss bli ännu bättre på återvinning, är det med Stena Recycling. Tillsammans med Stena ökar vi återvinningen av plast och bidrar till ett än mer hållbart samhälle.

Plast är ett överlägset material, med i många fall oöverträffade egenskaper och breda användningsområden. Utan plast i vardagen skulle koldioxidutsläppen öka drastiskt, bland annat genom ökat matsvinn och tyngre bilar. Vi har dock en gemensam utmaning i form av nedskräpning – då plasten ibland hamnar i naturen, utanför våra insamlingssystem. På Trioplast arbetar vi sedan många år med att kontinuerligt öka inblandning av återvunnen plast i våra produkter. Ett av de samarbeten vi är stolta över, och som kommer hjälpa oss bli ännu bättre på återvinning, är det med Stena Recycling. Tillsammans med Stena ökar vi återvinningen av plast och bidrar till ett än mer hållbart samhälle.