2019-07-11

TRIOWRAP BIO – NÄR DU VÄRNAR OM MILJÖN

Trioplast värnar om miljön. Triogreen är varumärket och namnet på ett koncept där Trioplast ligger i framkant inom utveckling och framställning av en sträckfilm med mycket låg miljöpåverkan.

Triowrap Bio är ett exempel på ensilagesträckfilm som baseras på förnyelsebar råvara med så kallad grön polyeten.

– Vi har med den här produkten sett till att ha ett alternativ till fossilbaserade plastfilmer och för att bidra till minskad miljöpåverkan. Det innovativa är att man kan använda etanol producerad från biomassa för att tillverka exakt samma polymer som från dagens fossilbaserade råvara.

När det gäller Triowrap Bio utvinner och använder man idag etanol från sockerrör istället för olja som källa för att framställa polyeten och i framtiden kan vi med all sannolikhet se bland annat svensk skog stå för råvaran, förklarar Torbjörn Runesson, utvecklingsingenjör på Trioplast.

Trioplast inledde produkt- och utvecklingsarbetet av Triowrap Bio för åtta år sedan och är ensamma om att idag kunna erbjuda ensilagesträckfilm framställd av en förnyelsebar råvara som ett komplement till den traditionella ensilagesträckfilmen.

– Produkten fungerar precis på samma sätt som de fossilbaserade produkterna, så man behöver inte ge avkall på varken funktion eller kvalitet om man väljer Triowrap Bio.

– Triowrap Bio är något dyrare än fossilbaserad sträckfilm, och tillgången är inte lika stor, men i takt med en ökad miljömedvetenhet ökar efterfrågan på marknaden och vi lanserar numera produkten även hos Lantmännen i Sverige, berättar Torbjörn Runesson.