2019-12-10

Världens första ensilagesträckfilm av återvunnet material

Trioplast har under de senaste decennierna arbetat fokuserat för att utveckla nya hållbara produkter, och tack vare år av forskning och stora investeringar kan man idag erbjuda en omfattande hållbar produktportfölj. Den innehåller dels tunnare filmer som innebär reducerad materialanvändning vid produktion och dels produkter som är tillverkade av förnyelsebara råmaterial. Nu har Trioplast även utvecklat världens första ensilagesträckfilm som är baserad på återvunnet material, och har i samband med detta lämnat in en patentansökan för användning av konsumentåtervunnen plast (PCR) vid produktionen av företagets samtliga sträckfilmer.

Som en ledande producent av polyetenfilm arbetar Trioplast målinriktat för att säkerställa att den film som används inom jordbruket erbjuder de bästa egenskaperna för användaren samtidigt som hänsyn tas till miljön. Ett bra exempel på detta är ensilagefilmen TriO2.  Den är extremt lufttät, har höga mekaniska egenskaper och innehåller till stor del konsumentåtervunnet material, så kallat post consumer recycled material (PCR). Andra fördelar är en perfekt ensilagekvalitet och en till 100% återvinningsbar film. Ett bra alternativ för alla som vill ha en effektiv och hållbar produktion utan att behöva kompromissa med foderkvaliteten.

Minskat fotavtryck på miljön

Nu står Trioplast inför helt nya möjligheter när det gäller att använda konsumentåtervunnen plast (PCR). Från att man tidigare endast har använt PCR vid produktionen av plansilofilm kan man nu också inkludera produktionen av ensilagesträckfilm vilket innebär stora fördelar för miljön. På AGRITECHNICA 2019 presenterade Trioplast den första ensilagesträckfilmen som är producerad av konsumentåtervunnen polyeten. Därmed öppnas möjligheterna för en äkta cirkulär ekonomi som innebär en lägre påverkan på miljön. Beräkningar visar att det totala koldioxidavtrycket för denna patentsökta produkt reduceras med 15% i jämförelse med jungfrulig plast. Ett annat alternativ för att minska fotavtrycket på miljön är att ersätta de fossila råvarorna med förnybara. Triowrap BIO är baserad på fossilfri grön polyeten, d v s råmaterial från sockerrör med ett mycket lågt koldioxidavtryck. Det är ett bra sätt att visa hänsyn till miljön utan att tumma på varje sig egenskaper eller ensilagekvalitet.