2019-03-12

Vi gör verklighet av det vi säger

BEWi Synbra Group minimerar sitt fotavtryck i miljön.

Trond Bekken är inköpschef på det internationella förpacknings- och isoleringsföretaget BEWi Synbra Group. och tillsammans med sina kollegor stakas nu vägen ut för en verksamhet med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus. En stark kedja som ska hålla hela vägen från inköp och produktion till leverans till kund för att sedan återigen gå i produktion i ett miljösmart kretslopp.

Just hållbarhet och ett tydligt miljötänk var en av faktorerna som förde samman BEWi Synbra Group och Trioplast. Trioplast jobbar aktivt för att öka andelen återvunnen plast i sin produktion och just det tilltalade BEWi Synbra Group och Trond i rollen som inköpschef. För Trioplast är arbetet med återvinning en självklar del av verksamheten sedan många år tillbaka.

”Att återvinna är det som har visat sig ha den mest gynnsamma effekten när det handlar om miljö och hållbarhet. Självklart återvinner vi vår egen plast, men vi köper även in plastavfall precis som vi köper in vilken råvara som helst”, säger Marianne Nushi, CSR & Environmental Manager på Trioplast.

Just kunskapen om återvinning som finns hos Trioplast är en klar fördel för BEWi Synbra Group, anser Trond.

"Trioplast har stor kunskap om återvinning. Den kunskapen är till stor nytta för oss på BEWi Synbra Group när vi ska nå upp till våra miljöambitioner och hållbarhetsmål. Vi behöver helt enkelt samarbetspartners som Trioplast som redan har kommit långt i den processen och som har den spetskompetens som vi saknar idag”, säger han.