2019-08-15

WE ARE #5

En ny upplaga av WE ARE!

Hur skapas cirkularitet och ett mer hållbart användande av plast i samhället? Genom den senaste teknologin inom återvinning av plast kombinerat med samarbeten med andra aktörer med samma hållbarhetsmål som vi, arbetar vi för att göra plastflödena i världen mer hållbara.

Läs mer i vårt senaste nummer av WE ARE.

Svenska

Danska