2020-02-12

Att återvinna är det smartaste miljövalet vi kan göra

Att öka användandet av återvunnen plast är ett måste för framtiden. Med fokus på den plast som finns i konsumentförpackningar startade Rise under 2017 ett projekt som ska leda till att andelen återvunnen plastråvara i förpackningarna ska öka, och det rejält. Startskottet var en innovationstävling och fortsättningen blev till ett innovativt samarbete mellan Rise, Essity, ICA och Trioplast. Resultatet ska bli en sluten cirkel i användandet av plast. Projektet finansieras av statliga Vinnova.

RISE är ett statligt forskningsinstitut som erbjuder 100-tals test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Här finns också den kompetens som krävs för att hitta lösningarna som håller för framtiden. ”Det var en innovationstävling under sommaren 2017 som var själva startskottet till projektet. Här stod ICA och Essity som kravställare för den återvunna plastråvara som de som tävlande lämnade in. Det var det tyska företaget RSH Polymerer som slutligen vann och som nu förser Trioplast med det material som de använder i sin produktion”, säger Johan Landberg som är projektledare på RISE.

Samarbete mellan forskning och branscher är oerhört viktigt
ICA är en stor aktör i livsmedelsbranschen. En bransch som generellt sett har en hög målsättning när det gäller att använda återvunnet material i konsumentförpackningarna.
”Senast 2030 ska plastförpackningarna vara tillverkade av återvunnet eller fossilfritt material. Det är ett mål som vi gemensamt har satt inom Svensk Dagligvaruhandel”, säger Julia Losciale som är förpackningsspecialist på ICA med fokus på hållbarhet.
Julia poängterar att ingenting får ske på bekostnad av livsmedelssäkerheten eller påverka hållbarheten negativt så att det resulterar i ett ökat matsvinn, vilket i sig skulle skapa en negativ miljöpåverkan. Därför är det viktigt att underbygga med forskning, tester och samarbeten mellan olika parter på marknaden.
Precis som i detta projekt som drivs gemensamt av företag från olika branscher.
”Vi har ett långt samarbete med ICA och det var ICA som kontaktade oss när det Vinnova-finansierade projektet drog igång”, berättar Bengta Hallberg som är Assortment manager på Essity. Den kontakten ledde till att Trioplast som är Essitys största plastleverantör till produktionsanläggningen i Lilla Edet också blev en del av projektet.
Bengta berättar att samarbetet mellan forskningen, kunden, den som producerar papperet och den som producerar filmen har skapat de bästa förutsättningarna. Att varje del av kedjan är delaktig bidrar till ett mycket bättre slutresultat än om varje del av kedjan skulle arbeta var och en för sig.
”Det som har kännetecknat samarbetet är drivkraften att nå de gemensamma målen. Vi har genom Trioplast fått möjligheten att testa nya filmer i vår egen produktion vilket har varit mycket positivt. Just nu har vi 60 % retur, 20 % biomassa och 20 % oljebaserat i filmerna”, säger Bengta.

Det är höga krav som ställs på det återvunna
”Kärnan i projektet var att göra kemiska analyser på det återvunna materialet för titta på om vi kan spåra reglerade kemikalier, men även se hur kemikalieinnehållet ser ut i ett större antal batcher från leverantören”, säger Kristin Geidenmark Olofsson som är Innovation, Sustainability and CSR Director på Trioplast. Hon berättar att man har förhållit sig till de höga kraven i kemikalielagstiftningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances ) när testerna har utförts.
”I Europa har man precis börjat testa kemikalieinnehållet i förpackningar, och vi var i och med detta projektet faktiskt allra först ut”.
”Att vi säljer livsmedel påverkar naturligtvis komplexiteten runt förpackningen. Livsmedelssäkerhet är A och O för oss och där måste förpackningens material leva upp till alla de höga krav som både vi och Livsmedelsverket ställer”, säger Julia på ICA. Utfallet och resultatet från testerna var därför positiva.
”Vi har testat att ha återvunnet material i mittenskikten i förpackningen, och testerna visade inte några spår av kemikalier. Det innebär att det återvunna materialet som vi har testat faktiskt når upp till livsmedelskraven och därför skulle kunna fungera i utvalda livsmedelsförpackningar”, säger Kristin på Trioplast.

Branschen och varumärkesägare har ansvaret för förpackningarna
För ett antal år sedan samarbetade RISE och ICA i ett annat projekt som också det handlade om att återvinna plast.
”Tillsammans med RISE tog vi fram en såpaflaska som till 100 % var producerad av återvunnen plast från Sverige. Det visar verkligen riktningen och de ambitioner vi har när det gäller användandet av återvunnen plast”, säger Julia som menar att det är viktigt att driva frågan om återvunnet så att man ökar efterfrågan hos konsumenterna.
Hon berättar att det finns en märkbar oro för plastens påverkan på miljön hos konsumenterna. Men är de villiga att betala lite mer för en förpackning som minskar trycket på miljön? ”När det gäller förpackningar och det miljöansvar som följer på det, då ska ansvaret falla på branschen och oss varumärkesägare, inte på konsumenten. Vi ska presentera det bästa miljövalet för kunden”, säger Julia.