2020-03-18

Information om Coronavirus Covid-19

Under de senaste veckorna har Coronavirus-epidemin spridit sig över stora delar vår jord, vilket fått stora konsekvenser för oss alla. Vi vill därför informera dig om våra två största fokusområden i det läge som uppstått:

  1. Att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder och affärspartners
  2. Säkerställa kontinuitet och kapacitet för tillverkning och leverans av våra produkter och lösningar

Inom Trioplastkoncernen vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att på bästa sätt förhindra spridning av viruset i företagets fabriker. Vi arbetar i enlighet med de riktlinjer som offentliggörs av statliga myndigheter och genomför olika åtgärder för att säkerställa både hälsa och säkerhet, såväl som fortsatt produktion.

Produktion
Alla fabrikerna i koncernen har genomfört ett antal förebyggande åtgärder i produktion, i syfte att säkerställa de anställdas säkerhet och hälsa. Bland annat har alla fabriker har stängts för besökare om inte besöket är verksamhetskritiskt, extra städning utförs enligt schema och vi ser till att alla anställda följer hygienreglerna i varje fabrik. Beroende av vilken produkt som tillverkas i fabriken i fråga, kan ytterligare specifika förebyggande åtgärder finnas.

Kontor och personal
Vår kontorspersonal jobbar i stor utsträckning hemifrån. Om det är affärskritiskt och den anställde är på plats på kontoret, har vi säkerställt att fortsatt arbete kan ske även om sjukdom skulle ta sig in på kontoret. Det sker bland annat genom arbete i två grupper per funktion, som alternerande arbetar hemifrån en vecka och en vecka på kontoret. Vår IT-struktur möjliggör fjärråtkomst till affärssystem, dataprogram samt videokonferenser. Sälj- och tekniska supportteam arbetar hemifrån och support på plats hos kund kommer endast finnas tillgänglig i nödsituationer. Självklart finns vi tillgängliga och kan svara på frågor när som helst.

Leveranskedja och leveranser
Vi övervakar kontinuerligt vår materialförsörjning och säkerställer att tillgänglighet av råmaterial samt transporter och erforderlig lagerhantering fungerar enligt plan. Vi bedömer ha god beredskap inför eventuella förändringar, då vi har en bred europeisk leverantörsbas för merparten av våra strategiska produkter.

Beredskap och flexibilitet
Med Trioplastkoncernens 10 fabriker kan vi i stor utsträckning säkerställa kundernas behov även om problem skulle uppstå i en eller flera fabriker. Vi har under senaste åren genomfört större investeringar i ny produktionskapacitet, vilket också bidrar till en generellt hög servicegrad och möjligheter att producera mer volym, om så skulle behövas.

Vi kan i nuläget således konstatera att Trioplastkoncernen fortsätter fungera normalt. Vi kommer att förbli transparenta om utvecklingen samt åtgärder i samband med Covid 19 – situationen. Det står helt klart att den turbulenta situation som vi nu är mitt uppe i kommer kräva mycket av oss. Samtidigt är jag hoppfull om att vi, med gemensamma styrkor, tar oss igenom de närmaste månaderna på bästa sätt.