2020-07-13

Trioplast i Tyskland får klimatskyddscertifikat

Certifikatet visar hur mycket CO2 som sparades genom samarbetet med det unika återvinningskonceptet för balplast ERDE.

Trioplast har under många år varit starkt engagerade i insamlingen av använd plastfilm så att den kan återvinnas och bearbetas till nya råvaror. Trioplast i Tyskland har arbetat flera år med insamlingsinitiativet ERDE, som sätter upp återvinningsställen över hela landet till vilka jordbrukare kan återlämna sina sträck- och ensilagefilmer efter användning.

Det nya certifikatet visar att denna insamling och återvinning beräknas ha sparat 73 983 000 kg växthusgas! Detta motsvarar de utsläpp av växthusgaser som 5 332 101 träd i Europa binder varje år.

Vi är stolta över denna framgång och är mycket nöjda med att initiativet tas så bra emot av bönderna, vilket resulterar i ökande antal insamlingsställen och mängder insamlad plastfilm varje år.

 

Klimatskyddscertifikat

Mer information om initiativet finns här: ERDE Recycling (eng)