2020-07-06

We Are Sustainable

Hållbarhet är en integrerad del av vad Trioplast gör. Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport som sammanfattar hållbarhetsarbetet för föregående år.

Nu är den här! Trioplasts nya hållbarhetsrapport. Rapporten redogör för hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter, tex. miljö, sociala frågor, personal, mångfald, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.

Transparent kommunikation är viktigt och denna hållbarhetsrapport inkluderar vår hållbarhetsstatus, våra framsteg och aktiviteter.

Redovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives Standarder för hållbarhetsredovisning på tillämpningsnivå ”Core”.

Läs vår hållbarhetsrapport