2020-01-31

Trioplast får More-märkning

Trioplast främjar innovation kopplad till cirkulär ekonomi genom att integrera återvunnet material i sin produktion. Trioplast har i flera år åtagit sig att minska koldioxidavtrycket genom att minska konsumtionen av ny plast.

Vad är MORE-märkning?
MORE är ett verktyg som mäter mängden återvunnet råmaterial som våra produkter innehåller, detta görs varje år av plastföretag.
MORE-etiketten etablerades av EuPC (European Plastics Converters) i samarbete med medlemsorganisationer, inklusive Federation of Plastics and Composites, för att göra det möjligt för företag att förbättra sina insatser för den cirkulära ekonomin. Varje tillverkare som genomför undersökningen kan få denna etikett.

Målet med MORE-etiketten
MORE-märkningens syfte är att certifiera de företag som har genomfört MORE-undersökningen i sin helhet. Trioplast i Frankrike har fått märkningen för att de rapporterat in sina volymer av återvunna polymerer som används årligen i produktionen.

MORE hjälper plastindustrin att bli cirkulär genom att samla in volymen av återvunna polymerer som används i plastprocessorer för att skapa nya produkter och stimulera ökad användning av återvunnen plast.
Genom att använda återvunna polymerer i produktionsprocessen har Trioplast bidragit till att minska sin koldioxidpåverkan genom en minskning av konsumtionen av jungfruligt plastmaterial (fossila bränslen). Varje gång ett ton återvunnen plast ersätter 1 ton material från fossilbaserat bränsle, motsvarar detta 3 ton i koldioxidbesparing (källa: SRP).

Den här åtgärden ger inte en speciell egenskap till en riktad produkt. Det finns inget certifieringsförfarande, ingen godkänd tentamen eller någon tidigare kontroll. Det är en informationsenhet.

Att välja plast med denna märkning innebär att stödja plastindustrin på ett konkret sätt för en mer hållbar produktionsmetod.