MARKNADSFOKUSERAD INNOVATION MED MILJÖ I ÅTANKE

Vår förmåga att driva innovationen framåt är stark och engagemanget är högt. Vi investerar löpande i marknadens senaste laboratorie- och testutrustning, vilket gör oss väl förberedda för de krav och möjligheter framtiden bär med sig.

Vi har alltid jobbat med användarcentrerad innovation där vi tillsammans hittar nya sätt att skapa mervärde för slutanvändaren. Trioplast investerar löpande i toppmodern utrustning för FoU och testning så att vi alltid ligger steget före när nya lagar träder i kraft på marknaden.

Vi tänker på miljön i allt vi gör – varje avdelning, varje produktionsenhet och varje medarbetare arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Genom nyckelorden remove, reduce och recycle påminns vi om detta viktiga arbete varje dag.

Vi använder förnybart råmaterial, vilket minskar vår miljöpåverkan – ett bra exempel på detta är vår produkt Triogreen.

För att hålla vår miljöpåverkan på en låg nivå är vi alltid i symbios med både kunder och marknaden, och kan på så sätt optimera användningen av material, förpackningar och transporter. Tunnare, starkare material i kombination med återvunna produkter hjälper oss att hålla vår miljöpåverkan till ett minimum.

Vi återanvänder allt material som inte levereras till kunderna och även externt inköpt material. Det är en självklarhet för oss.

X
First choice in polyethylene film solution

we are innovation

TrioLOOP_logo_WHITE.png

Trioloop

Trioloop är vårt varumärke för polyetenfilm som innehåller återvunnet material. Tack vare det minskar vi avfallet, minskar koldioxidavtrycket och sluter materialets kretslopp. Uppbackade av vår omfattande erfarenhet av att jobba med återvunnen polyeten har vi kunnat förädla både kvaliteten på materialet och de processer som används för att producera högkvalitativ film med stabila egenskaper.

Ett starkt miljöfokus och innovativ drivkraft ligger bakom produkten Trioloop. Genom Trioloop kan vi kroka arm med våra kunder och tillsammans peka ut riktningen mot en mer hållbar framtid. Vi förenklar det cirkulära kretsloppet för alla inblandade genom att ta tillbaka använt material från kunden och återigen låta det gå in i vår produktion. Cirkeln är sluten.

TrioGREEN_logo_WHITE.png

Triogreen

Triogreen-produkter är baserade på fossilfri polyeten som avger ett mycket litet koldioxidavtryck. Polyetenet som baseras på råmaterial från sockerrör har samma egenskaper som fossilbaserat polyeten och kan därför användas i ett flertal olika varianter av filmer och produkter.

Vi fokuserar alltid på hållbarhet och miljö i våra arbetsprocesser och det innefattar allt vi gör – från produktionslösningar till hur vi tänker och agerar. Trioplast erbjuder inte bara produkter för hållbar utveckling – vi tänker även på hur vi som individer påverkar miljön.

TRIOPLAST  DRIVS AV FÖRNYAR ENERGI

Som en del av målet att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan har Trioplast delvis övergått till förnybar energi i sina produktionsenheter. Omvandlingen av plastprodukter är en relativt energikrävande process och övergången till förnybar energi har därför en mycket positiv påverkan på miljön. Genom detta har Trioplast-koncernen minskat utsläppen med 35 000 ton koldioxid per år.

Förutom att vi är stolta över den direkta positiva påverkan detta har på miljön, är vi också stolta över att vara en del av utvecklingen och spridningen av förnybar energi som bygger ett långsiktigt hållbart samhälle för oss alla.

Vi använder endast energikällor som förnyas naturligt, som vindkraft, solenergi och vattenkraft. Förnybar energi som produceras med så låg miljöpåverkan som möjligt.