CSR

Trioplasts samhällsansvar

För oss på Trioplast är det viktigt att fokusera på hållbarhet och miljö. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att tänka långsiktigt genom exempelvis innovativ produktutveckling, men det handlar också om tänka miljö och hållbarhet i precis allt vi gör. Från den enskilda medarbetaren som släcker ljuset vid dagens slut till produktionsenheten som minskar avfallet från tillverkningen. Genom att vi minskar vår strömförbrukning och våra utsläpp samtidigt som vi ökar återanvändningen sparar vi på vår gemensamma miljö. Det är ett arbete som pågår varje dag hos oss på Trioplast.

FN global compact

  • Princip 1: Vi stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter i de områden vi kan påverka.
  • Princip 2: Vi ser till att vårt företag inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Princip 3: Vi upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Princip 4: Vi eliminerar alla former av tvångsarbete.
  • Princip 5: Vi arbetar effektivt för avskaffandet av barnarbete.
  • Princip 6: Vi avskaffar diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
  • Princip 7: Vi stöder försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  • Princip 8: Vi tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
  • Princip 9: Vi uppmuntrar utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik.
  • Princip 10: Vi motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.