TRIOPLAST  DRIVS AV FÖRNYBAR ENERGI

Som en del av målet att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan har Trioplast delvis övergått till förnybar energi i sina produktionsenheter. Omvandlingen av plastprodukter är en relativt energikrävande process och övergången till förnybar energi har därför en mycket positiv påverkan på miljön. Genom detta har Trioplast-koncernen minskat utsläppen med 35 000 ton koldioxid per år.

Förutom att vi är stolta över den direkta positiva påverkan detta har på miljön, är vi också stolta över att vara en del av utvecklingen och spridningen av förnybar energi som bygger ett långsiktigt hållbart samhälle för oss alla.

Vi använder endast energikällor som förnyas naturligt, som vindkraft, solenergi och vattenkraft. Förnybar energi som produceras med så låg miljöpåverkan som möjligt.