100 μm FORM FILL SEAL FÖR FILM PÅ RÖR FÖR KRAFTIGA SÄCKAR